Tutkimuksen tuloksia

Tutkimuksen tuloksia on koottu yhteen julkaisussa Vaalimista, vaikenemista ja vastustusta. Inkeriläisten perhehistoriat jälkeläisten muistelemana (Kähäri, Turjanmaa & Leinonen, 2023).

Omaelämäkerrallisen haastatteluaineiston keruusta voi lukea lisää täältä.

Kyselytutkimuksen alustavia tuloksia on saatavilla Suomen aineiston osalta täällä.

%d bloggers like this: