Julkaisut I Publications


Tieteelliset julkaisut

Kähäri, Outi (2021) ”Kyllä mäkin muistan, kun ne Valpon miehet kävivät” – Ruotsiin paenneiden inkeriläisten arjen turvattomuus jatkosodan aikaisessa ja jälkeisessä Suomessa. Turku: Siirtolaisuusinstituutti. 

Kähärin artikkelissa tarkastellaan Ruotsiin paenneiden inkeriläisten epäluottamusta suomalaisia viranomaisia ja työnantajia kohtaan sodan aikana ja sen jälkeen. Tutkimus pohjautuu kuuden Inkerinmaalla syntyneen ja Suomen kautta Ruotsiin jatkosodan jälkeen paenneen inkeriläisen haastatteluun. Haastattelut on tehty SKS:n Inkeri ja inkeriläisyys – muistot talteen, arkistot haltuun -hankkeessa Ruotsissa vuonna 2019.

Turjanmaa, Elina (2022) Pakkomuuttojen ja vainon kokemisen
ylisukupolviset jäljet: inkeriläisen toisen ja kolmannen pakkomuuttosukupolven hyvinvointi Suomessa
. Psykologia, 57(3), 250-283.

Sotatapahtumien todistaminen, läheisten menetykset ja kodin jättäminen ovat elämää perustavanlaatuisesti muokkaavia, usein traumaattisia tapahtumia, joilla voi olla vakavia ylisukupolvisia seurauksia. Turjanmaan artikkeli kokoaa tutkimuksessa kerätyn kyselyaineiston tuloksia pakkomuuttoja ja vainoa 1900-luvun alkupuolella kokeneiden inkeriläisten jälkeläisten mielen hyvinvoinnista Suomessa. Lisäksi tutkimus analysoi vanhempien ja isovanhempien traumaattisten sotakokemusten ja pakkomuuttotaustasta kertomisen yhteyttä jälkeläisten mielen hyvinvointiin. 

Yleistajuiset julkaisut

Kähäri, Turjanmaa & Leinonen (2023). Vaalimista, vaikenemista ja vastustusta. Inkeriläisten perhehistoriat jälkeläisten muistelemana. Oulun yliopisto.

Turjanmaa, Kähäri & Leinonen (2023). Perheen erossaolon ylisukupolvinen muistaminen -kyselytutkimuksen tuloksia. Acta Universitatis Ouluensis F 20.

Lehtiartikkelit

VTT Elina Turjanmaa Pakolaispäivän seminaarissa: “Sotaan ja vainoon liittyvät kokemukset voivat vaikuttaa myös jälkipolvien elämään”, Kanadan Sanomat 5.7.2022; Karjala, 4.8.2022

Säteilevätkö vainot, pakolaisuus ja karkotukset seuraaviin sukupolviin? Tutkijat haluavat kuulla inkerinsuomalaisten jälkeläisiä, Turun Sanomat, 15.11.2019, https://www.ts.fi/tiede/4765988

Blogikirjoitukset

%d bloggers like this: