Konferenssi- ja seminaariesitelmiä

Outi Kähäri & Elina Turjanmaa: Tuntemattoman sukuhistorian ylisukupolviset jäljet: Monimenetelmällinen tutkimus inkeriläisten jälkeläisten koherenssin tunteesta, Historiantutkimuksen päivät, 21.10.2022, Tampere

Elina Turjanmaa & Johanna Leinonen: Pakkomuuton ylisukupolviset jäljet: Perhemuistelu ja inkeriläistaustaisten hyvinvointi Virossa ja Suomessa, 24.10.2022, Tallinna

Elina Turjanmaa: Sodan ja vainon kokemisen ylisukupolviset jäljet
Maailman pakolaispäivän seminaari, 20.6.2022, Siirtolaisuusinstituutti

Elina Turjanmaa: Postmemory of forced displacement: The case of Ingrian Finns
Research Away Day, 10.5.2022, Department of Sociology, University of Essex

%d bloggers like this: