Ajankohtaista I News

Tutkimuksen kyselyaineistoa kerätään kevään 2021 aikana Suomessa

Tutkimushankkeen kyselyaineiston keruu alkaa huhtikuussa Suomessa. Kyselyn avulla pyritään selvittämään, miten pakotetut muutot pois kotiseudulta, perheen hajaantumiset menneisyydessä sekä muut sota-ajan kokemukset vaikuttavat inkeriläisten lasten ja lastenlasten elämään tänä päivänä. 

Kyselyyn vastaajien vanhempien tai isovanhempien inkeriläistausta on saatu selville Inkerin pakolaisseurakunnan tai Kansallisarkiston ja Ulkoasiainministeriön toisen maailmansodan jälkeisistä arkistoista. Tutkimukseen osallistuneiden osoitetiedot saadaan Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmästä vanhempien tai isovanhempien henkilötietojen kautta. Vastaajien henkilötietoja ei yhdistetä tutkimusaineistoon ja heidän henkilötietonsa hävitetään kyselyaineiston keräämisen jälkeen.

Kyselyaineistoa kerätään Suomen lisäksi myöhemmin tänä vuonna myös Ruotsissa ja Virossa.

Tutkimuksen kyselyosiosta vastaa tutkijatohtori Elina Turjanmaa (tutkijoiden yhteystiedot löytyvät täältä).

Elämäkertahaastatteluiden keruu käynnissä

Tutkimushankkeessa on tehty keväästä 2020 lähtien elämäkertahaastatteluita Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. Haastateltavat ovat pakotettuja muuttoja kokeneiden inkeriläisten lapsia ja lapsenlapsia. Haastatteluiden avulla pyrimme ymmärtämään laajasti inkeriläisten jälkipolvien elämää ja kokemuksia eri maissa. Olemme erityisesti kiinnostuneita sukuhistorian tapahtumien perhemuistelun (ja unohtamisen) tavoista ja sisällöistä erilaisissa yhteiskunnallisissa olosuhteissa. Tarkastelemme myös sitä, millä tavoin vanhempien ja isovanhempien menneisyydessä kokemat asiat voivat tulla perheissä jälkipolvien käsiteltäväksi.

Koronapandemian vuoksi haastattelut on toteutettu pääosin yliopiston suojatulla Zoom-yhteydellä videovälitteisesti. Haastatteluja tehdään vielä jonkin verran kevään 2021 aikana ja niistä vastaa tutkijatohtori Outi Kähäri. Haastatteluja on tehneet myös tutkimusavustaja Kristel Edelman (vironkieliset haastattelut) ja Elina Turjanmaa.

Doing research that goes “under the skin”: How to bear witness to narratives of suffering?

SEMINAR
FRIDAY, FEBRUARY 5, 2021
At 10.00-15.30

Online via Zoom

Please register here by January 29, 2021.

An increasing number of researchers of migration and ethnic relations at different career stages is doing research on sensitive topics and with people who experience or have experienced distressing or traumatic events. Especially researchers working with forced migrants and/or racialized groups may encounter traumatic narratives without being trained to bear witness to such experiences. Thus, researchers may feel unequipped or unsure about how to respond or act when hearing narratives of suffering. It is also possible that the issues faced in research are emotionally so intensive that the research gets “under the skin” of the researcher, and managing a boundary between one’s personal and professional life becomes challenging. Furthermore, many may feel uncomfortable discussing the psychological weight of research because of the awareness of their own privilege and of being able to get help when needed – an option that may be unavailable to their research participants. 

Despite this inherent power asymmetry, it is important that researchers acknowledge their need for self-care. The purpose of this seminar is to provide a space for scholars to discuss the emotional, psychological, and social impact of conducting research with people who have faced suffering. The seminar comprises two keynote speeches that provide researchers with tools to think about the painful narratives and experiences they are witnessing in research. The concepts discussed include, among others, secondary/vicarious trauma, referring to the impact of indirect exposure to traumatic experiences, and compassion stress, exhaustion resulting in a reduced ability to feel empathy towards research participants. After the keynote speeches, the registered participants will have the opportunity to discuss these questions in small groups.

The keynote speeches are open for all, but registration is required to receive the Zoom link. 

The small group discussion is limited to a maximum of 20 participants (2 groups, max. 10 participants each); the spots will be filled on a first come, first served basis.

Registration link: https://link.webropolsurveys.com/S/CC4B247AF0259FF2

Program 5.2.2021

10.00-10.10    Opening words by the organizers

10.10-11.10    Riitta Ylikomi, Psychologist & Psychotherapist, Traumacon: Trauma in Interaction – Occupational Risks

11.10-11.30    Break

11.30-12.30    Antti Klemettilä, Psychologist & Psychotherapist, Senior Researcher, Finnish Institute for Health and Welfare: Compassion Stress and Moral Stress – Challenges in Research with Refugees and Other Vulnerable Populations

12.30-13.30    Lunch

13.30-13.40    Introduction to the small group discussions (in two groups, led by Ylikomi and Klemettilä)

13.40-15.00    Small group discussions

15.00-15.30    Wrap-up discussion


The webinar is organized by the University of Oulu, the Migration Institute of Finland (MIF), Åbo Akademi University, the Centre of Excellence in Law, Identity and the European Narratives (EuroStorie), University of Helsinki, and ETMU, the Society for the Study of Ethnic Relations and International Migration. At the University of Oulu, the organizers are the Academy of Finland projects Refugee Journeys: Narratives of Forced Mobilities (2018–2023) and Postmemory of Family Separation: An Intergenerational Perspective (2019-2023). At the MIF, the organizers are the Academy of Finland projects Family Separation, Migration Status, and Everyday Security: Experiences and Strategies of Vulnerable Migrants (2018‒2021) and Action-Oriented Research on Asylum Seekers’ Deportability (2018‒2021). 

For more information, please contact Academy Research Fellow Johanna Leinonen (johanna.leinonen(at)oulu.fi).