Tutkijat I Researchers

Johanna Leinonen

Dosentti, PhD I Title of Docent, PhD

Johanna Leinonen toimii akatemiatutkijana Oulun yliopiston Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkimusyksikössä. Leinonen johtaa Postmemory-tutkimushanketta. Hän on taustaltaan historioitsija ja tutkinut laajasti maasta- ja maahanmuuttoon sekä pakkomuuttoon liittyviä kysymyksiä.

Johanna Leinonen is an Academy Research Fellow in the Research Unit for History, Culture and Communications at the University of Oulu. Leinonen is the leader of the Postmemory research project. Her background is in history, with a specialization in migration history, including histories of forced migration.

Kuva/ Photo: Jenna Lehtonen

Outi Kähäri

VTT I DSocSci

Outi Kähäri toimii tutkijatohtorina Oulun yliopiston Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden yksikössä. Kähäri on taustaltaan sosiologi ja hänen tutkimuksensa ovat käsitelleet Venäjältä Suomeen suuntautuneita muuttoliikkeitä ja työelämän luottamussuhteita. Tässä tutkimuksessa hän on perehtynyt inkeriläisten historiaan, muistitietotutkimukseen ja ylisukupolvisiin perhesuhteisiin.

Outi Kähäri is a Postdoctoral Researcher at the University of Oulu. Kähäri is a sociologist and has researched migration from Russia to Finland and trust relationships in work life. In the Postmemory research project, she is concentrating on histories of Ingrians, memory studies, and intergenerational family relationships.

Kuva/ Photo: Markus Grönfors

Elina Turjanmaa

VTT I DSocSci

Elina Turjanmaa toimii tutkijatohtorina Oulun yliopiston Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden yksikössä. Turjanmaa on sosiaalipsykologi ja tutkinut muun muassa nuorten ja vanhempien välisten suhteiden muutoksia maahan muuttaneissa perheissä. Tässä tutkimuksessa Turjanmaa tutkii ylisukupolvisia siirtymiä ja vastaa hankkeen kyselytutkimusosiosta.

Elina Turjanmaa is a Postdoctoral Researcher at the University of Oulu. She is a social psychologist and has studied intergenerational relations in migration contexts. In the Postmemory research project, she is responsible for the survey study.

Kuva/ Photo: Arto Arvilahti

Kristel Edelman

MA

Kristel Edelman on sosiologi, joka työskentelee hankkeessa tutkimusavustajana. Edelman on tohtorikoulutettava Tallinnan yliopistossa. Hänen elämäkerrallinen väitöskirjatutkimuksensa käsittelee Viroon ja muihin Euroopan maihin muuttaneiden monikulttuuristen parien kodin perustamiseen liittyviä kokemuksia ja identiteettikysymyksiä. Postmemory-tutkimushankkeessa Edelman vastaa vironkielisistä haastatteluista.

Kristel Edelman is a sociologist who works as a research assistant for the project. Edelman is a PhD candidate in Sociology at the Tallinn University. Her PhD study is a biographical research on home creation practices of intercultural intimate couples residing in Estonia and in other European countries. In the Postmemory research project, she is responsible for Estonian-language interviews.

Kuva/Photo: Marit Karp

Ohjausryhmä I Advisory Board

Sonia Cancian
PhD, Researcher
Centre for Interdisciplinary Research on Montreal

Seija Jalagin
University Lecturer
University of Oulu

Andres Kasekamp
Professor
University of Toronto

John Loehr
PhD, Research Coordinator
University of Helsinki

Irina Takala
Associate Professor
Petrozavodsk State University

Marja Tiilikainen
Senior Research Fellow
Migration Institute of Finland

%d bloggers like this: