Kiitos tutkimuksen kyselyyn osallistuneille!

Kyselyyn vastasi kesän 2021 aikana 649 inkeriläisten jälkeläistä. Alustavat tulokset julkistetaan tällä sivustolla lokakuun aikana.

Tutkimuksen kyselyosuudessa kutsuttiin kevään ja kesän 2021 aikana 1227 inkeriläisten jälkeläistä vastaamaan kyselyyn. Kysely sisälsi kysymyksiä perheen taustasta, sodanaikaisista kokemuksista perheessä, muistelusta ja kommunikaatiosta perheessä sekä mielen hyvinvoinnista ja inkeriläisestä identiteetistä. Kyselyyn osallistuneiden vanhempien tai isovanhempien tiedot saatiin Inkerin pakolaisseurakunnan tai Kansallisarkiston ja Ulkoasiainministeriön toisen maailmansodan jälkeisistä arkistoista. Kyselyn vastaajat ovat siis pakotettuja muuttoja ja perheen hajaantumista kokeneiden inkeriläisten lapsia (toinen sukupolvi) ja lapsenlapsia (kolmas sukupolvi).

Kyselyyn vastasi 649 inkeriläisten jälkeläistä, joista 279 (43 %) edustaa toista sukupolvea ja 370 kolmatta sukupolvea. Vastaajien keski-ikä on 69 vuotta ja suurin osa heistä (66 %, n=421) on naisia. Kyselyn vastausprosentti on 52 %.

Tutkimuksen alustavista tuloksista ilmoitetaan tällä verkkosivulla lokakuun 2021 aikana.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: